LAGU RAYA

Siti Nurhaliza - Anugerah Aidilfitri Sudirman - Dari Jauh Kupohon Maaf Lagu Raya- Anuar zain&Ellina- Suasana Hari Raya LAGU RAYER - Ahmad Jais (Selamat Hari Raya) Lagu Raya - P Ramlee - Suara Takbir lagu hari raya aidilfitri - dendang perantau lagu raya-MAMAT-ku pohon restu ayah bonda.MP3

Sunday, December 18, 2011

SBPA Mulai 01.01.2012 (Lampiran Perbekalan Umum Skim perkhidmatan)

MOU Pelaksanaan SBPA JPA-Ceupacs : Perkara Dipersetujui...
MOU Mengenai Pelaksanaan SBPA antara JPA-CUEPACS telah ditandatangani pada 28 Disember 2011. Diantara perkara yang dipersetujui ialah:-

1. Pelaksanaan SBPA berkuatkuasa pada 1.1.2012. Tarikh akhir penyerahan kembali borang opsyen SBPA ialah pada 15.1.2012. Manakala tarikh opsyen umur persaraan 60 tahun kekal pada 16-30 Dis 2011.

2. Kajian penambahbaikan skim-skim perkhidmatan dengan kelayakan masuk minimum SPM akan dilaksanakan dalam tempoh 3 bulan. Hasil kajian akan dibincangkan bersama untuk persetujuan pelaksanaan.

3. Mana-mana penambahbaikan yang melibatkan implikasi kewangan akan dibawa untuk pertimbangan kerajaan. Ini termasuklah isu gaji pegawai berada dalam tempoh maksimum yang lama akan dikaji oleh JPA dalam tempoh 3 bulan.

4. Pelaksanaan Exit Policy melalui Panel Penilai dimana CUEPACS terlibat sebagai pemerhati. Markah prestasi kurang daripada 60% dijadikan asas penamatan perkhidmatan dengan faedah persaraan. Markah 65% dan keatas boleh dipertimbangkan pergerakan gaji.

5. Naziran pelaksanaan SBPA akan dibuat oleh JPA dan CUEPACS untuk mempastikan bahawa tawaran opsyen adalah teratur.

6. JPA-CUEPACS akan mengadakan rundingan bersama setiap 3 bulan bertujuan untuk memantapkan PA selaras dengan GTP.

*
Perlu beri perhatian; Pada masa kini, Seniority seseorang Penjawat Awam kerajaan Malaysia, bukan berasaskan kepada tarikh kemasukan tetapi tarikh berada di sesuatu gred kenaikan pangkat.
KUP yang telah sedia ada dasarnya sudah tentu akan diteruskan. Tetapi yang memohon KUP tanpa justifikasi yang munasabah sudah tentu tidak akan diterima. Dibawah SBPA yang tiada lagi adalah pemangkuan ke gred lebih tinggi. Bagi mereka yang dipilih dan apabila berjaya melalui PROSPEK akan terus dinaikkan pangkat tanpa pemangkuan.

Sejak pengenalan SSB SSM dan kini SBPA keutamaan untuk kenaikan pangkat adalah berasaskan prestasi. Sememangnya kalau dilihat dalam pekeliling peraturan pun tidak disebut mengenai seniority. Tetapi dari segi amalan jika prestasi penjawat itu sama sahaja maka seniority diambilkira. Bagi kumpulan PNP prestasi menjadi keutamaan.
Lampiran B1(b)
SKIM PERKHIDMATAN
PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN

Perbekalan dalam skim perkhidmatan ini adalah terpakai dan hendaklah dibaca bersama dengan perbekalan-perbekalan lain yang ditetapkan dalam Perbekalan Umum Skim Perkhidmatan.

1)

KLASIFIKASI:PERKHIDMATAN PENDIDIKAN
KUMPULAN PERKHIDMATAN:PENGURUSAN DAN PROFESIONAL, PELAKSANA
(SKIM PERKHIDMATAN BERSEPADU)

GRED GAJI/JAWATAN:
DG2-1, DG2-2, DG2-3, DG2-5
DG1-1, DG1-2, DG1-4, DG1-5, DG1-6
TARIKH KUAT KUASA:1 JANUARI 2012

SYARAT LANTIKAN

1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-
KELAYAKAN UNTUK LANTIKAN KE GRED DG2-1

(a) (i) Diploma dalam bidang pendidikan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi perguruan tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred DG2-1: T1); atau
(ii) Diploma dalam bidang berkenaan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan serta Diploma Pendidikan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred DG2-1: T2).

KELAYAKAN UNTUK LANTIKAN KE GRED DG1-1

(b) (i) Ijazah Sarjana Muda dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan serta Diploma Pendidikan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred DG1-1: T1); atau
(ii) Ijazah Sarjana Muda Kepujian dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan serta Diploma Pendidikan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred DG1-1: T2); atau
(iii) Ijazah Sarjana Muda Kepujian dalam bidang pendidikan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred DG1-1: T2).

2)

SYARAT KELAYAKAN - BAHASA MELAYU

2. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

SYARAT LANTIKAN:TERUS KE JAWATAN PEGAWAIPERKHIDMATAN PENDIDIKAN GRED
DG1-2, DG1-4, DG1-5,DG1-6 ATAU JAWATAN DALAM KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI

3. Calon adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik yang berkenaan bagi lantikan terus ke jawatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Gred DG1-2, DG1-4, DG1-5, DG1-6 atau jawatan dalam Kumpulan Pengurusan Tertinggi yang kosong jika memenuhi syarat-syarat seperti berikut:-

(a) memenuhi syarat lantikan seperti di perenggan 1(b) dan 2 di atas; dan
(b) (i) memiliki tempoh pengalaman bekerja yang bersesuaian dalam bidang berkaitan; dan/atau
(ii) memenuhi tahap kriteria kecemerlangan yang ditetapkan oleh Ketua Jabatan/Ketua Perkhidmatan.

KENAIKAN PANGKAT:KE GRED DG2-2

4. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Gred DG2-1 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Gred DG2-2 yang kosong apabila telah:-

(a) disahkan dalam perkhidmatan;
(b) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan;
(c) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan; dan
(d) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Ketua Perkhidmatan

KENAIKAN PANGKAT SECARA TIME-BASED KE GRED DG2-2(GURU BIASA)

5. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Gred DG2-1 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Gred DG2-2 secara time-based apabila telah:-

(a) disahkan dalam perkhidmatan;
(b) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan;
(c) berkhidmat sekurang-kurangnya 8 tahun di Gred DG2-1;
(d) mencapai tahap kecemerlangan bidang pengajaran dan pembelajaran serta lain-lain syarat yang ditetapkan;
(e) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan; dan
(f) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Ketua Perkhidmatan.

KENAIKAN PANGKAT

KE GRED DG2-

6. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Gred DG2-2 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Gred DG2-3 yang kosong apabila telah:-
(a) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan;
(b) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan; dan
(c) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Ketua Perkhidmatan.

3)
KENAIKAN PANGKAT:SECARA TIME-BASED KE GRED DG2-3(GURU KANAN)

7. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Gred DG2-2 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Gred DG2-3 secara time-based apabila telah:-
(a) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan;
(b) berkhidmat sekurang-kurangnya 8 tahun di Gred DG2-2;
(c) mencapai tahap kecemerlangan bidang pengajaran dan pembelajaran serta lain-lain syarat yang ditetapkan;
(d) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan; dan
(e) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Ketua Perkhidmatan.

KENAIKAN PANGKAT: KE GRED DG2-5

8. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Gred DG2-3 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Gred DG2-5 yang kosong apabila telah:-
(a) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan;
(b) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan; dan
(c) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Ketua Perkhidmatan.

KENAIKAN PANGKAT: SECARA TIME-BASED KE GRED DG2-5(GURU KANAN)

9. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Gred DG2-3 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Gred DG2-5 secara time-based apabila telah:-
(a) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan;
(b) berkhidmat sekurang-kurangnya 5 tahun di Gred DG2-3;
(c) mencapai tahap kecemerlangan bidang pengajaran dan pembelajaran serta lain-lain syarat yang ditetapkan;
(d) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan; dan
(e) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Ketua Perkhidmatan.

KENAIKAN PANGKAT:KE GRED DG1-1(GURU BIASA)

10. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Gred DG2-1, DG2-2, DG2-3 dan DG2-5 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Gred DG1-1 apabila telah:-
(a) disahkan dalam perkhidmatan;
(b) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan;
(c) memiliki kelayakan di perenggan 1(b) di atas; dan
(d) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Ketua Perkhidmatan.

KENAIKAN PANGKAT:KE GRED DG1-2

11. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Gred DG1-1 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Gred DG1-2 yang kosong apabila telah:-

(a) disahkan dalam perkhidmatan;
(b) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan;
(c) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan; dan
(d) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Ketua Perkhidmatan.

KENAIKAN PANGKAT:SECARA TIME-BASED KE GRED DG1-2(GURU BIASA)

12. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Gred DG1-1 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Gred DG1-2 apabila telah:-
(a) disahkan dalam perkhidmatan;
(b) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan;
(c) berkhidmat sekurang-kurangnya 8 tahun di Gred DG1-1;
(d) mencapai tahap kecemerlangan bidang pengajaran dan pembelajaran serta lain-lain syarat yang ditetapkan;
(e) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan; dan
(f) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Ketua Perkhidmatan.

KENAIKAN PANGKAT:KE GRED DG1-4

13. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Gred DG1-2 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Gred DG1-4 yang kosong apabila telah:-
(a) disahkan dalam perkhidmatan;
(b) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan;
(c) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan; dan
(d) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Ketua Perkhidmatan.

KENAIKAN PANGKAT:SECARA TIME-BASED KE GRED DG1-4(GURU KANAN)

14. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Gred DG1-2 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Gred DG1-4 apabila telah:-
(a) disahkan dalam perkhidmatan;
(b) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan;
(c) berkhidmat sekurang-kurangnya 8 tahun di Gred DG1-2;
(d) mencapai tahap kecemerlangan bidang pengajaran dan pembelajaran serta lain-lain syarat yang ditetapkan;
(e) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan; dan
(f) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Ketua Perkhidmatan.

KENAIKAN PANGKAT:KE GRED DG1-5

15. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Gred DG1-4 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Gred DG1-5 yang kosong apabila telah:-

(a) disahkan dalam perkhidmatan;
(b) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan;
(c) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan; dan
(d) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Ketua Perkhidmatan.

KENAIKAN PANGKAT:SECARA TIME-BASED KE GRED DG1-5(GURU KANAN)

16. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Gred DG1-4 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Gred DG1-5 apabila telah:-
(a) disahkan dalam perkhidmatan;
(b) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan;
(c) berkhidmat sekurang-kurangnya 6 tahun di Gred DG1-4;
(d) mencapai tahap kecemerlangan bidang pengajaran dan pembelajaran serta lain-lain syarat yang ditetapkan;
(e) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan; dan
(f) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Ketua Perkhidmatan.

KENAIKAN PANGKAT:KE GRED DG1-6

17. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Gred DG1-5 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Gred DG1-6 yang kosong apabila telah:-
(a) disahkan dalam perkhidmatan;
(b) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan;
(c) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan; dan
(d) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Ketua Perkhidmatan.

KENAIKAN PANGKAT:SECARA TIME-BASED KE GRED DG1-6(GURU WIBAWA)

18. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Gred DG1-5 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Gred DG1-6 apabila telah:-
(a) disahkan dalam perkhidmatan;
(b) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan;
(c) berkhidmat sekurang-kurangnya 3 tahun di Gred DG1-5;
(d) mencapai tahap kecemerlangan bidang pengajaran dan pembelajaran serta lain-lain syarat yang ditetapkan;
(e) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan; dan
(f) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Ketua Perkhidmatan.

KENAIKAN PANGKAT:KE GRED KHAS(PENDETA GURU)

19. (a) Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Gred DG1-6 (Guru Wibawa) yang menunjukkan kecemerlangan terkemuka mutunya yang ditetapkan oleh Lembaga Kenaikan Pangkat Perkhidmatan Pelajaran layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke Gred Khas (Pendeta Guru); atau

(b) Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Gred DG1-4 dan DG1-5 yang menunjukkan kecemerlangan sangat terkemuka mutunya yang ditetapkan oleh Lembaga Kenaikan Pangkat Perkhidmatan Pelajaran layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke Gred Khas (Pendeta Guru).

KENAIKAN PANGKAT:KE KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI

20. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Gred DG1-6 yang menunjukkan kebolehan yang terkemuka mutunya adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke gred yang lebih tinggi yang kosong dalam Kumpulan Pengurusan Tertinggi.

Tuesday, December 13, 2011

Skim Saraan Baru Perkhidmatan Awam 2012 (SBPA) Mulai 01.01.2012

1) Struktur Penjadualan Penyelarasan Elaun & Gaji (Tahun 2012 - 2020)


Para warga SKRCK khasnya dan pembaca budiman amnya..

2) Jadual Pembayaran Gaji Bulanan Kakitangan Awam bagi Tahun 2012.


3) Berdasarkan tajuk di atas (SBPA), ada dipaparkan beberapa lampiran..jadual gaji terkini dan hal2 yang berkaitan..sebagai bahan bacaan dan rujukan sahaja - admin.
Para warga SKRCK dan pembaca budiman..

Berdasarkan tajuk di atas (SBPA),ada dipaparkan beberapa lampiran..jadual gaji terkini dan hal2 yang berkaitan...sebagai bahan bacaan dan rujukan sahaja - admin.

Sunday, December 11, 2011

PENGOPERASIAN STANDARD GURU MALAYSIA (SGM) TAHUN 2011 24.11.2011 - 31.12.2011
Warga Pendidik SKRCK.

Diminta guru-guru membaca dengan teliti dua lampiran di atas.

Semua guru diminta membuat penarafan kendiri dengan menjawab item-item yang terkandung dalam instrumen SGM dalam talian (online)secara JUJUR agar penilaian yang tepat terhadap Pencapaian Standard Keguruan masing-masing dapat diperolehi.

Tarikh tutup SGM ialah pada 31 Disember 2011. Tuan Guru Besar SKRCK, Cikgu Kasim bin Md.Isa telah memberi peringatan agar para guru tidak perlu menunggu sehingga tarikh akhir diberi, untuk mengelakkan kejadian yang tidak diingini berlaku.

Para guru akan bertanggungjawab jika tidak melaksanakan SGM 2011 seperti ketetapan di atas.

Laman Online SGM 2011 ialah menerusi URL: http://apps.moe.gov.my/sgm.

Kemasukan kali 1, para guru perlu membuat pendaftaran/Daftar ID Pengguna dengan memasukkan no. KP yang baru sebagai kata pengguna dan 4 angka terakhir KP anda sebagai password. Password/kata laluan yang baru boleh ditukar selepas itu.

Para guru juga boleh mencetak Keputusan di Instrumen 1, II dan III atau Keputusan untuk simpanan pihak tuan/puan.

Untuk makluman, Instrumen SGM 2011; terbahagi kepada 3 bahagian :-
a) STANDARD 1.
(Domain diri - 14 soalan, Domain profesional - 7 soalan, Domain sosial - 5 soalan)
b) STANDARD 2.
(Terbahagi kepada 8 Domain; 2 soalan + 3 + 2 + 7 + 1 + 2 + 1 soalan)
c) STANDARD 3.
(Terbahagi kepada 4 kemahiran: 11 soalan + 8 + 2 + 3 soalan )


Hebahan SGM 2011 ini juga, akan disebarkan oleh Admin, melalui Facebook: ICT SKRCK Melaka & khairul Amin serta SMS kepada Handphone 25 orang guru SKRCK termasuk Cikgu Ibrahim, Cikgu Masrizal dan Cikgu Noraima.

Saturday, December 10, 2011

(BR1M) Bantuan Kewangan RM500 dari Program Bantuan Rakyat 1Malaysia mula boleh dimohon : 10.12.2011 - 10.01.2012

Sumber 1:

Kementerian Kewangan menyasarkan 5.2 juta rakyat Malaysia akan mendaftar untuk mendapatkan bantuan kewangan RM500 dari program Bantuan Rakyat 1Malaysia (BR1M).

Menteri Kewangan Kedua Datuk Sri Ahmad Husni Hanadzlah berkata kumpulan sasaran itu terdiri daripada mereka yang berpendapatan kurang daripada RM3,000 bagi satu isi rumah serta ramai tangunggan, warga emas yang berumur 60 tahun ke atas dan ahli keluarga yang berdaftar di bawah program eKasih.

"Atas tujuan untuk menilai pendapatan sebenar keluarga, hanya ahli keluarga yang bekerja sahaja layak untuk mengisi borang permohonan, bukan seluruh anggota keluarga," katanya kepada pemberita selepas menyerahkan borang BR1M hari ini.

Ahmad Husni berkata pemprosesan para pemohon akan dilakukan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM) dan permohonan yang tidak layak boleh dikenal pasti melalui rekod.

"LHDNM mempunyai rekod pendapatan individu yang telah mengisytiharkan jumlah pendapatan mereka dan sebarang permohonan yang tidak layak boleh dikenal pasti dengan serta merta," katanya.

Berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan, beliau berkata kerajaan telah menyediakan borang pendaftaran lebih daripada yang diperlukan dan juga tidak mengenakan sebarang cas untuk mendapatkan borang permohonan bantuan kewangan tersebut.

"Setakat hari ini, selain memuat turun dari lamanweb Kementerian Kewangan, sebanyak 862 kaunter telah dibuka di seluruh negara untuk mendapatkan borang permohonan dan 415 daripadanya adalah di sekolah-sekolah yang terpilih," katanya.

Selain itu, Ahmad Husni juga berkata pembayaran akan dibuat pada pertengahan Januari 2012, tetapi, format pembayaran bantuan kewangan belum diumumkan lagi kerana fokus yang ingin diberikan kepada proses pendaftaran.

Pendaftaran permohonan BR1M akan bermula pada hari ini sehingga 10 Januari 2012 dan sebarang pertanyaan boleh merujuk kepada Talian Hotline BR1M, 1-800-222-500.

Sumber 2:

SYARAT MOHON BANTUAN RM 500 ISI RUMAH, BANTUAN RAKYAT 1MALAYSIA (BR1M)

1. Isi rumah yang layak memohon BR1M sebanyak Rm500, merujuk kepada seorang lelaki atau wanita yang menjadi ketua kepada anggota keluarga yang tinggal serumah, dan mempunyai pendapatan kasar isi rumah RM 3000 dan ke bawah.

2. Bantuan RM 500 sekali bayar itu dijangka akan diterima oleh seramai 5.2 juta isi rumah yang layak dengan kos RM 2.6 billion.

3. Pendaftaran permohonan BR1M akan bermula pada 10 Dis 2011 hingga 10 Jan 2012.

4. Borang pendaftaran BR1M, boleh didapati secara percuma di:-
a) Jabatan Pembangunan Persekutuan.
b) Jabatan Penerangan Malaysia.
c) Pejabat & Cawangan LHDNM.
d) Akhbar.
e) JAPERUN.

5. Borang yang telah lengkap diisi perlu diserahkan kepada Jabatan Pembangunan Persekutuan/Negeri, Jabatan Penerangan, Pejabat Cawangan & Pusat Khidmat LHDNM.

5. Permohonan yang berjaya akan dimaklumkan melalui surat dan pembayaran akan dibuat mulai pertengahan Januari 2012.


Sumber 3 :

BORANG BANTUAN RM 500 DIEDAR PERCUMA HARI INI.

KUALA LUMPUR 10 Dis. - Borang permohonan Bantuan Rakyat 1Malaysia RM500 boleh didapati secara percuma mulai hari ini di semua pejabat cawangan dan pusat khidmat Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN), Jabatan Penerangan, Jabatan Pembangunan Persekutuan, lobi utama Kementerian Kewangan dan sekolah-sekolah terpilih dari 9 pagi hingga 5 petang.

Maklumat lanjut boleh diakses dengan melayari laman web http://www.treasury.gov.my atau menghubungi talian 1-800-222-500, menurut kenyataan Kementerian Kewangan.

Sumber 4 :

ISTERI DIMADU LAYAK MOHON BANTUAN RM 500

BACHOK 9 Dis. - Semua isteri yang dimadukan dengan pendapatan bulanan isi rumah di bawah RM3,000 berhak memohon Bantuan Rakyat 1Malaysia (BR1M) sebanyak RM500 bagi meringankan beban keluarga.

Timbalan Menteri Kewangan, Datuk Dr. Awang Adek Hussin berkata, bantuan tersebut akan disalurkan kepada isteri-isteri terbabit kerana mereka yang menguruskan keluarga masing-masing.

Beliau berkata, lelaki atau wanita bujang yang menanggung keluarga kerana ibu dan ayah sudah meninggal dunia juga layak memohon bantuan tersebut.

"Isteri pertama, kedua hingga keempat juga berhak mendapatkan bantuan itu dengan mengisi borang yang disediakan dan di negeri Kelantan ia perlu disahkan oleh Jabatan Pembangunan Persekutuan dan Pengerusi Jawatankuasa Kemajuan dan Keamanan Kampung Persekutuan (JKKKP) di kawasan masing-masing.

"Bagi golongan bujang yang tidak berkahwin tetapi mempunyai tanggungan adik-beradik terutama keluarga yatim piatu, juga berhak mengemukakan permohonan untuk menerima agihan wang yang dijanjikan Kerajaan Persekutuan.

"Bagaimanapun, mereka yang keseorangan tanpa isteri (bujang) dan lain-lain tanggungan tidak berhak menerimanya. Namun, ibu tunggal dan bapa tunggal termasuk warga emas yang berumur 60 tahun ke atas berhak menikmati manfaat ini," katanya.

Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menyampaikan cek pinjaman Tabung Ekonomi Usahawan Nasional (TEKUN) berjumlah hampir RM400,000 kepada 40 usahawan di Dewan Haji Hussin, dekat sini hari ini.

Hadir sama, Pengurus TEKUN Parlimen Bachok, Zailani Ya.

Awang Adek berkata, semua JKKKP sudah diberi taklimat khusus untuk melicinkan pengurusan agihan borang dan diminta mempermudahkan pengesahan kepada semua pemohon tanpa mengira fahaman politik.

Katanya, pemberian bantuan itu tidak boleh dijadikan isu politik kerana pelaksanaannya akan dibuat secara telus dan adil tetapi ia dibuat menerusi JPP dan JKKKP.

"Ini adalah usaha Kerajaan Persekutuan untuk membantu golongan berpendapatan rendah sebagaimana yang dijanjikan dalam pembentangan Bajet 2012 baru-baru ini.

"Kerajaan juga sudah melunaskan tanggungjawab menyalurkan bantuan persekolahan berjumlah RM100 kepada setiap pelajar baru-baru ini," katanya.

Monday, December 5, 2011

SBPA/Skim Gaji Baru Kakitangan Awam Mulai 01.01.2012.

(Nota: Para pembaca budiman: Info TERKINI SBPA telah DIMUKTAMAD & DIWARTAKAN MULAI HARI INI: 08.12.2012/Khamis - Admin)


Makluman ringkas ini sahaja yang dapat dipaparkan pada masa kini:-

Sumber 1.


SBPA/Skim Gaji Baru kakitangan Awam yang menggantikan SSM: berkuatkuasa mulai tanggal 01.01.2012.

SBPA ini dibahagikan kepada 3 bahagian :-

1. UMUM (semua agensi kerajaan)
2. GURU
3. PDRM

Berikut ialah beberapa contoh terpilih-ANDAIAN tetapi BUKAN MUKTAMAD; skim gaji/tanggagaji baru mulai 2012


Gred SBPA: N5-1/SSM-N11 : mulai: RM 850.00 - RM 2,390.00 (Kenaikan Gaji Tahunan/KGT:RM 80.00)

Gred SBPA: N4-1/SSM-N17 : mulai RM 955.00 - RM 2,780.00 KGT:RM 95.00)

Gred SBPA: N4-3/SSM-N22 : mulai RM 1,930.00 - RM 3,530.00, KGT:RM 115.00)

Gred SBPA: N3-1/SSM-N27 : mulai RM 1,410.00 - RM 4,185.00, KGT:RM 145.00)


(Kenaikan pangkat: DGA29 ke DGA32/dan seterusnya: ialah 8 tahun dr 10 tahun)

(Setiap kenaikan pangkat yg baru: 2 tanggagaji baru ke kanan diperolehi- belum muktamad yaa..)

Gred SBPA: N4-1/SSM-N32 : mulai RM 2,416.06 - RM 3,700.20, KGT:RM 150.00)

Gred SBPA: N4-2/SSM-N34 : mulai RM 3,005.94 - RM 3,860.52, KGT:RM 160.00)

Gred SBPA: N4-3/SSM-N36 : mulai RM 3,035.00 - RM 5,555.00, KGT:RM 180.00)


Gred SBPA: 1-1/SSM-DG41 : mulai RM 1,925.00 - RM 6,220.00, KGT:RM 230.00)

Gred SBPA: 1-2/SSM-DG44 : mulai RM 2,985.00 - RM 7,235.00, KGT:RM 250.00)

(kenaikan pangkat DG41 ke DG44 : ialah 8 tahun)

Gred SBPA: 1-4/SSM-DG48 : mulai RM 4,390.00 - RM 8,710.00, KGT:RM 270.00)

(kenaikan pangkat DG44 ke DG48 : ialah 8 tahun)

Gred SBPA: 1-5/SSM-DG52 : mulai RM 5,260.00 - RM 9,610.00, KGT:RM 290.00)

(kenaikan pangkat DG48 ke DG52 : ialah 6 tahun)

Gred SBPA: 1-6/SSM-DG54 : mulai RM 7,250.00 - RM 11,505.00, KGT:RM 320.00)

(kenaikan pangkat DG52 ke DG54 : ialah 3 tahun)

Gred SBPA:/SSM- G.Khas C : mulai RM 0,000.00 - RM 0.000.00, KGT:RM 320.00)


Sumber 2:

Kepada semua warga Pendidik/Guru :-

1. Tempoh Opsyen SBPA dan melanjutkan umur persaraan adalah pada 16 Disember 2011 hingga 30 Disember 2011. Guru-Guru diminta hubungi sekolah untuk memperolehi maklumat mengenai Borang Opsyen.2. Saudara/ Saudari boleh tandatangan Borang Opsyen SBPA dan melanjutkan umur persaraan secara berasingan kerana Opsyen SBPA dan melanjutkan umur persaraan ke 60 tahun merupakan dua perkara yang berbeza.

Sumber 3:

JADUAL TARIKH PEMBAYARAN GAJI KAKITANGAN AWAM 2012.

JAN : 16.01.2012 (T.B.Cina - 23 & 24)
FEB : 23.02.2012
MAC : 22.03.2012
APR : 25.04.2012
MEI : 23.05.2012 (Pesta Menuai 30 & 31)
JUN : 25.06.2012 (Hari Gawai 1 & 2)
JUL : 25.07.2012
OGS : 13.08.2012 (H.Raya Puasa 19 & 20)
SEPT: 25.09.2012
OKT : 22.10.2012 (H.Raya Haji 26.10)
NOV : 06.11.2012 (Deepavali 13.11)
DIS : 16.12.2012 (H.Krismas 25.12)
Sumber 4:

Jadual Pemindahan Gaji

PnP
Pelaksana Diploma
Pelaksana STPM
Pelaksana SPM
Pelaksana PMR
Skim Perkhidmatan Bersepadu
Skim bawah SPRM
Skim Bawah Maritim

Fail yang boleh di muat turun adalah seperti berikut:

Fail 1: Dasar Baru Perkhidmatan dan Opsyen SBPA
Fail 2: Persaraan dan Faedah Persaraan
Fail 3: Perlaksanaan Saraan Baru Perkhidmatan Awam
Fail 4: Struktur Perkhidmatan

Antara Kandungan Pekeliling SBPA 2012 ini yang dianggap penting & menarik perhatian kami ialah :
STRUKTUR GAJI

Gaji Single Point

27. Gaji Single Point adalah diperuntuk bagi Jawatan Premier di bawah Kumpulan Premier. Gaji Minimum – Maksimum
28. Gaji Minimum – Maksimum adalah diperuntuk untuk Jawatan Utama dan Jawatan Gred Khas di bawah Kumpulan Pengurusan Tertinggi.

Gaji Sebaris

29. Jadual Gaji Sebaris (JGS) adalah dibentuk bagi menggantikan JGM sedia ada yang terpakai bagi Kumpulan Pengurusan dan Profesional, serta Kumpulan Pelaksana.

30. Struktur JGS mempunyai ciri-ciri seperti berikut:
30.1 matagaji mengikut susunan Tangga (T) dalam sebaris bagi setiap gred gaji.
30.2 bilangan Tangga (T) yang sama di gred gaji yang sama dalam semua Klasifikasi Perkhidmatan.
30.3 kadar Kenaikan Gaji Tahunan (KGT) yang sama bagi setiap gred yang setaraf dalam semua Klasifikasi Perkhidmatan dengan pola peningkatan KGT lebih baik berbanding gred lebih rendah.
31. JGS untuk skim perkhidmatan tetap adalah seperti di Lampiran C1 manakala JGS untuk skim perkhidmatan jumud di bawah SBPA adalah seperti di Lampiran C2.

Prinsip Pemindahan Gaji

32. Prinsip pemindahan gaji di bawah opsyen SBPA adalah daripada matagaji yang akhir diterima di gred gaji asal kepada matagaji tertinggi berhampiran dalam JGS, di mana perbezaannya tidak kurang daripada satu (1) Pergerakan Gaji Biasa di gred gaji asal.

Kaedah Pemindahan Gaji Dan Tarikh Pergerakan Gaji

33. Bagi maksud pemindahan gaji ke JGS pada 1 Januari 2012, pegawai diberikan satu (1) Pergerakan Gaji Biasa di gred gaji asal dan kemudiannya dipindahkan kepada JGS berdasarkan matagaji yang sama dan sekiranya tiada matagaji sama, penetapan adalah pada matagaji tertinggi berhampiran.
34. Bagi pegawai yang berada di matagaji maksimum jadual gaji asal, pegawai diberikan kuantum satu (1) Pergerakan Gaji Biasa di gred gaji asal dan kemudiannya dipindahkan kepada JGS berdasarkan matagaji yang sama dan sekiranya tiada matagaji sama, penetapan adalah pada matagaji tertinggi berhampiran.
35. Pegawai yang tarikh kenaikan pangkatnya pada 1 Januari 2012 hendaklah diberi

pemindahan gaji dari matagaji di gred hakiki kepada matagaji di gred setara SBPA terlebih dahulu dan seterusnya ditetapkan gaji permulaan di gred kenaikan pangkat berdasarkan prinsip kenaikan pangkat di atas gaji SBPA.

36. Contoh kaedah pemindahan gaji di perenggan 33, 34, dan 35 adalah seperti di Lampiran C3.
37. Tarikh Pergerakan Gaji (TPG) tahunan iaitu pada 1 Januari, 1 April, 1 Julai dan 1 Oktober adalah dikekalkan.
38. Pemindahan JGM kepada JGS tidak mengubah TPG pegawai kecuali dalam keadaan berikut:
38.1 pegawai yang telah berada di matagaji maksimum pada 31 Disember 2011 akan diubah TPG kepada 1 Januari.
38.2 pegawai yang terlibat dengan pemindahan gaji daripada dua (2) atau lebih matagaji JGM kepada satu (1) matagaji baru yang sama di JGS. TPG pegawai ditetapkan kepada TPG baru.
39. Jadual pemindahan JGM kepada JGS dan penetapan TPG adalah seperti berikut:

39.1 Jadual Pemindahan Gaji Dan Penetapan Tarikh Pergerakan Gaji Bagi Skim Perkhidmatan Tetap. Lampiran C4
39.2 Jadual Pemindahan Gaji Dan Penetapan Tarikh Pergerakan Gaji Bagi Skim Perkhidmatan Yang Diberi Penarafan Semula (Penyandang Yang Memenuhi Syarat). Lampiran C5
39.3 Jadual Pemindahan Gaji Dan Penetapan Tarikh Pergerakan Gaji Bagi Skim Perkhidmatan Yang Diberi Penarafan Semula (Penyandang Yang Tidak Memenuhi Syarat). Lampiran C6
39.4 Jadual Pemindahan Gaji Dan Penetapan Tarikh Pergerakan Gaji Bagi Skim Perkhidmatan Jumud (Penyandang Yang Memenuhi Syarat). Lampiran C7
39.5 Jadual Pemindahan Gaji Dan Penetapan Tarikh Pergerakan Gaji Bagi Skim Perkhidmatan Jumud (Penyandang Yang Tidak Memenuhi Syarat). Lampiran C8

Pergerakan Gaji Tahunan

40. Di bawah SBPA hanya satu (1) jenis Pergerakan Gaji Tahunan diberikan iaitu Pergerakan Gaji Biasa. Pegawai yang tidak mencapai prestasi yang ditetapkan tidak layak menerima pergerakan gaji. Pergerakan Gaji Tahunan bagi tahun 2012 hendaklah diberi mengikut TPG yang telah ditetapkan seperti di perenggan 37, 38 dan 39.


Jadual Gaji Khas Untuk Penyandang

41. Mulai pelaksanaan SBPA, tiada lagi Jadual Gaji KUP diwujudkan untuk kes-kes kenaikan pangkat, pertukaran pelantikan, pertukaran sementara, peminjaman, pertukaran tetap dan Peningkatan Secara Lantikan (PSL). Bagi kes-kes tersebut, penetapan/ tawaran gaji adalah tertakluk kepada gaji maksimum JGS di gred yang ditawarkan.
42. Bagi tujuan tawaran opsyen SBPA kepada pegawai yang berada di jadual gaji SSM secara KUP, pemindahan gaji hendaklah dilaksanakan seperti mana pegawai yang berada di matagaji maksimum di bawah SSM mengikut prinsip-prinsip seperti di perenggan 34 dan 38.1.
43. Ketua Jabatan hendaklah memohon Jadual Pemindahan Gaji daripada JPA (Bahagian Saraan) bagi keadaan berikut:
43.1 pegawai yang gajinya tidak diperuntukkan dalam Jadual Pemindahan Gaji di Lampiran C4 hingga Lampiran C8.
43.2 pegawai yang berada dalam keadaan di perenggan 42 di atas.
43.3 pegawai yang gajinya di bawah Laporan Gaji Jawatankuasa Kabinet 1976 (Laporan JKK 1976) dan Sistem Saraan Baru (SSB) yang menerima tawaran opsyen SBPA.

Pegawai Lantikan Sementara dan Kontrak (Contract of Service)

44. Pegawai lantikan sementara dan kontrak (contract of service) yang skim perkhidmatannya kekal di bawah SBPA akan diselaraskan gajinya mengikut kaedah pemindahan gaji SBPA.
45. Pegawai lantikan sementara dan kontrak (contract of service) yang skim perkhidmatannya dijumudkan melalui penggabungan/ naik taraf/ penarafan semula/ pemansuhan fungsi di bawah SBPA, pelantikan semula perlu dibuat dengan Ketua Jabatan mengemukakan terus kepada Pihak Berkuasa Melantik mengikut baki tempoh perkhidmatan sedia ada. Penetapan gaji pegawai yang memenuhi syarat skim perkhidmatan baru ditentukan mengikut kaedah pemindahan gaji SBPA. Bagi pegawai yang dilantik ke skim perkhidmatan baru yang syarat kelayakan masuknya ditingkatkan dan pegawai tidak mempunyai kelayakan yang ditetapkan, pemindahan gaji pegawai adalah mengikut kaedah penetapan gaji pegawai yang belum memenuhi syarat.
46. Kaedah ini tidak terpakai bagi pegawai lantikan kontrak (contract of service) yang jawatannya dijadikan jawatan dalam Kumpulan Premier.
Setakat ini antara tangga gaji SBPA 2012 yang berjaya diperolehi antara ialah :

Tangga Gaji Baru Guru

tangag gaji guru DG32
tangga gaji guru DG34
tangga gaji guru DG 44
tangga gaji guru DG 48
tangag gaji guru DG52
tangga gaji guru DG54


Tangga Gaji Bagi Skim J (Kejuruteraan):-

SSM J17 = SBPA J4-1 Gaji RM980-RM2805 (Kenaikan gaji tahunan KGT RM95) => SPM
SSM J22 = SBPA J4-3 Gaji RM1935-RM3545 (Kenaikan gaji tahunan KGT RM115 ==> SPM
SSM J26 = SBPA J4-5 Gaji RM2290-RM4040 (Kenaikan gaji tahunan KGT RM125) ==> SPM
SSM J17 = SBPA JA3-1 Gaji RM1410-RM4185 (Kenaikan gaji tahunan KGT RM145/150) ==> => Untuk sijil politeknik bertaraf STPM

SSM J29 = SBPA J2-1 Gaji RM1565-RM4340 (Kenaikan gaji tahunan KGT RM145/150)
SSM J36 = SBPA J2-4 RM3035-RM5555 (Kenaikan gaji tahunan KGT RM 180)
SSM J38 = SBPA J2-5 RM3410-RM6140 (Kenaikan gaji tahunan KGT RM 195)
Tangga Gaji Bagi Skim N (Pentadbiran & Sokongan)

Gred N5-1 (SSM – N11) 850 – 2390 (Kenaikan gaji tahunan KGT RM80)
Gred N4-1 (SSM – N17) 955 – 2780 (Kenaikan gaji tahunan KGT RM95)
Gred N4-3 (SSM – N22) 1920-3530 (Kenaikan gaji tahunan KGT RM115
Gred N3-1 (SSM – N27) 1410-4185 (Kenaikan gaji tahunan KGT RM145)

Kakitangan awam hanya diberikan tempoh selama 15 hari mulai 16 Disember 2011 hingga 30 Disember 2011 bagi memilih samada SBPA atau kekal dalam sistem lama SSM.


Maklumat lanjut, akan dipaparkan secara berperingkat di skrck.blogspot.com/

Pendaftaran Murid tahun 6/2011 ke Ting. 1/2012 SMKLChina.

Makluman kepada murid-murid Tahun 6 Bestari & Bijak Tahun 2011 ( berjumlah 30 org), Pendaftaran Pelajar ke Tingkatan 1 / Tahun 2012 ke Sekolah Penyalur/Harian: SMK.L/China,Melaka pada:03.01.2012 (Selasa), Jam:8.30 pagi, Tempat:Dewan Besar SMKLC.

Untuk membeli buku & barang-barang keperluan sekolah dll mulai:26.12.2011 - 30.12.2011, Jam:9.00pg - 12.00 tengahari.

Diharapkan semua ibu bapa/penjaga serta murid-murid yang berkenaan mendapat taklimat dan penerangan yang secukupnya, dari mantan GPK HEM SKRCK pada 17.11.2011/Khamis yang lalu, Cikgu Ibrahim bin Hj.Othman di Dewan Tahun 6, jam 9.00 pagi.

Sunday, December 4, 2011

Syabas & Tahniah : Kenaikan Pangkat dua orang Pentadbir/GPK di SKRCK mulai 16.11.2011.

Warga SKRCK merakamkan ucapan : Tahniah & Syabas buat dua orang guru/pentadbir SKRCK yang dinaikkan pangkat serentak mulai 16.11.2011/Rabu; iaitu Cikgu Ibrahim bin Hj. Othman sebagai GPK 1/Kurikulum di SK.Telok Berembang, 78100 Lubok China, Melaka.Sekarang, beliau bertugas sebagai GPK HEM SKRCK. (SKRCK:01.03.2009-15.11.2011/GPK KoKu ke GPK HEM)

DAN Cikgu Siti Hawa bte Yaacob sebagai GPK HEM SKRCK dinaikkan pangkat dari GPK Kokurikulum pada masa kini. (SKRCK:16.09.2009-15.11.2011/GPK Koku)

Gambar2 dan maklumat ringkas akan menyusul kemudian di blog skrck.blogspot.com/

Jasamu diKenang-Cikgu yang banyak berjasa : Cikgu Masrizal bin Rahmat & Cikgu Noraima bte Mohd Jan.

Jasamu Dikenang dari Warga SKRCK- buatdua orang pendidik yang kreatif, wibawa dan berkaliber iaitu Cikgu Masrizal bin Rahmat yang akan bertugas ke SK. Duyong, 75460 Melaka mulai:01.01.2012 (SKRCK: 01.07.2007-31.12.2011)

DAN buat Cikgu Noraima bte Mohd Jan yang akan bertugas ke SK. Madai, KM 13, Jalan Kunak-Lahad Datu, 91207 Kunak, Sabah mulai:01.01.2012 (SKRCK: 01.06.2008-31.12.2011)

Gambar-gambar dan catatan ringkas akan menyusul kemudian.